Sunday, March 24, 2019

Upcoming Upper Laguna Distict Pastor


Pastor Eugene Sotto na tubong Sablayan, Occ. Mindoro. Ang kanyang asawa ay si Jenny Capangpangan, isang guro. Sila ay pinagkalooban ng Panginoon ng dalawang anak. Sa kasalukuyan, siya ay naglilingkod sa distrito ng South Centra Occidental Mindoro. Ang kanyang pagiging pastor ay tinatanaw niyang isang malaking pagpapala sapagkat tinawag ng Panginoon ang ilang mga tao upang tulungan siya sa kanyang pag-aaral. Siya ay matagal na naging working student sa AUP na kanyang itinuturing na stepping stones upang maabot ang minimithing tagumpay. Sa ngayon, nag-aani siya ng mahahalagang bunga ng kanyang pinagpagalan.

Tuesday, August 14, 2018