Sunday, November 17, 2019

Wireless Mic Donation

In behalf of Liliw Seventh-day Adventist Church, we would like to thank the Family of Myrna Alburo from Albay for the wireless microphone they donated to our church. God bless.

Saturday, November 16, 2019

One Week of Prayer

We'll be having our 1 Week of Prayer at the Church

Wednesday, September 04, 2019

Family Ministry Centennial Celebration

Family Ministry 100th year celebration at AUP, Silang Cavite from September 4 to 8, 2019

Monday, July 01, 2019

Free Health Screening

Liliw Seventh-day Adventist Church thru the initiative of Sis Dinalyn Arnisto Arguelles RN from US just held a Free Health Screening last June 30, 2019, Sunday from 8:30 am to 5:00 pm at Liliw Town Plaza. Featuring guest speaker Johann Kim Manez MD. Also Lifestyle Medicine Specialist Norizcelle Pearl Bartolome MD and Andrea Jade Manez MD. With Plant-based Chef Suzanne Manez, Glez Quiza-Manez RMT.

Wednesday, June 19, 2019

Free Health Screening

Liliw Seventh-day Adventist Church thru the initiative of Sis Dinalyn Arnisto Arguelles RN from US will be having a Free Health Screening on June 30, 2019, Sunday from 8:30 am to 5:00 pm at Liliw Town Plaza.  Featuring guest speaker Johann Kim Manez MD. Also Lifestyle Medicine Specialist Norizcelle Pearl Bartolome MD and Andrea Jade Manez MD. With Plant-based Chef Suzanne Manez, Glez Quiza-Manez RMT.

Sunday, March 24, 2019

Upcoming Upper Laguna Distict Pastor


Pastor Eugene Sotto na tubong Sablayan, Occ. Mindoro. Ang kanyang asawa ay si Jenny Capangpangan, isang guro. Sila ay pinagkalooban ng Panginoon ng dalawang anak. Sa kasalukuyan, siya ay naglilingkod sa distrito ng South Centra Occidental Mindoro. Ang kanyang pagiging pastor ay tinatanaw niyang isang malaking pagpapala sapagkat tinawag ng Panginoon ang ilang mga tao upang tulungan siya sa kanyang pag-aaral. Siya ay matagal na naging working student sa AUP na kanyang itinuturing na stepping stones upang maabot ang minimithing tagumpay. Sa ngayon, nag-aani siya ng mahahalagang bunga ng kanyang pinagpagalan.